Loading...

Konsulting

Przygotowanie biznesplanów

Doskonały pomysł na biznes to nie wszystko. Kluczem do osiągnięcia zamierzonego celu jest umiejętność stworzenia biznesplanu, który przekona oceniających, że to właśnie nasz pomysł jest tym, w który warto zainwestować.

Na poprawnie stworzony dokument biznesplanu składa się kilka elementów:

 • opis pomysłu, określenie wizji oraz celów
 • analiza strategiczna rynku
 • analiza konkurencji
 • określenie założeń strategii marketingowej
 • analiza finansowa
 • harmonogram realizacji

Wyżej wymienione składowe pozwalają na przeprowadzenie dokładnej analizy i weryfikacje początkowych założeń biznesowych. Praca nad biznesplanem niejednokrotnie przyczynia się do wyeliminowania błędów lub ograniczenia kosztów. Przygotowując biznesplany zawsze korzystamy z informacji uzyskanych od klienta podczas wywiadu oraz z własnego doświadczenia.
 

Przygotowanie strategii rozwoju

Prowadząc biznes warto zastanowić się nad strategią rozwoju. Opracowanie takiego dokumentu, to proces, który przyczynia się do powstania nowych pomysłów, poznania możliwości zespołu oraz ogólnego wzrostu motywacji do realizacji założonych celów. Prace nad strategią rozwoju rozpoczynamy od pogłębienia wiedzy na temat konkurencji oraz otoczenia gospodarczego. Identyfikujemy słabe oraz mocne strony oraz analizujemy szanse i zagrożenia, co przyczynia się do opracowania kierunków rozwoju. Integrujemy zespół, aby wspólnie pracował nad zrozumieniem procesów oraz ról oraz konsekwentnie realizował wyznaczony kierunek rozwoju biznesu. Dzięki pomocy specjalistów, którzy poprawnie zidentyfikują problem strategiczny, firmy mają szansę na znaczną poprawę stabilizacji, co pozytywnie przekłada się także na jej rozwój. Uporządkowanie działań i koncentracja na najważniejszych celach to klucz do sukcesu.

Sporządzanie wniosków o przyznanie dotacji

Wielu uważa, że strategia marketingowa to najważniejsza część biznesplanu każdego przedsiębiorstwa. Jej podstawowym zadaniem jest przedstawienie produktu czy usługi w taki sposób, aby najlepiej odpowiadać potrzebom klientów oraz robić to w lepszy sposób niż konkurencja. Strategia nie powstaje po to aby zbudować cele, powstaje po to, aby pokazać jak te cele zrealizować wykorzystująć dostępne zasoby w najbardziej optymalny sposób.

Chcąc stworzyć profesjonalną strategię marketingową musimy zastanowić się nad:

 • analizą rynku
 • grupą docelową i jej potrzebami
 • analizą działań konkurencji
 • wyróżnikami oferty
 • zaplanowaniem działań marketingowych
 • wdrożeniem działań

Odpowiedzi na te pytania pozwolą nam stworzyć strategię, dzięki której uda się zrealizować postawione cele, ponosząc jak najniższe koszty oraz stać się silnym graczem na konkurencyjnym rynku. Warto pamiętać, że strategia jest dokumentem, który stale ewouluje, a zadaniem przedsiębiorców jest dostosowywanie się do zmieniających się reguł rządzących rynkiem.

Przygotowanie dokumentacji inwestorskiej i poszukiwanie inwestora

Zakładając własną firmę warto zastanowić się nad poszukiwaniem inwestora, który oczywiście wesprze naszą firmę zewnętrzym kapitałem, ale przede wszystkim przyczyni się do poszerzenia naszych kontaktów oraz podzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Aby zainteresować potencjalnego inwestora, przygotujemy za Ciebie kilka podstawowych dokumentów. Na podstawie lean canvas pomożemy w określeniu modelu biznesowego. Skupimy się na rozwiązaniach jakie zapewnia dana usługa lub produkt, przyjrzymy się grupom docelowym i kanałom dotarcia do nich oraz sprecyzujemy korzyści. Przygotujemy także excele, dzięki którym będzie można ocenić opłacalność danej inwestycji. Na koniec wszystkie twarde dane ubierzemy w przejrzystą prezentację, która zachwyci inwestora nie tylko zawartością ale i wyglądem.